Wandelknooppunten
 

Verslag van de presentatie

Uit de presentatie komt naar voren, dat men in Drenthe in gemeente De Wolden al kan wandelen via het wandelknooppuntennetwerk. Daar ligt nu voor zo’n 750 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden. Vanaf 2019 wordt het wandelnetwerk uitgebreid naar de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe, waarna ook de gemeente Borger-Odoorn volgt.

Voorts bleek uit de presentatie dat men gemiddeld 1 tot 4 keer per week wandelt gedurende 1 tot 2 uur per wandeling. Men doet dit om lekker buiten te zijn, voor de ontspanning en voor het bijhouden van de conditie. Elke dag minstens een half uur lopen levert allerlei gezondheidsvoordelen op. 1

Men wandelt veelal “op de bonnefooi”, in de eigen regio, waarbij men in groeiende mate gebruik maakt van hulpmiddelen, zoals traditionele bewegwijzering, uiteenlopende apps op de telefoon, en binnenkort dus het wandelknooppuntennetwerk.

Het verschil tussen netwerk en route werd aangestipt. Doel is om routes en netwerken te integreren. Dat wil zeggen dat ook de dorpsommetjes, LAW routes en verbindingen tussen dorpen worden meegenomen in het netwerk. Omdat het recreatieschap palen plaatst vallen de kosten voor ommetjes ook lager uit.

Het ontwikkelingsproces bevindt zich in de tweede van 6 fasen:

  1. eerste concept kaart
  2. informatie geven en contacten leggen
  3. informatie ophalen en verwerken
  4. officieel toestemming vragen
  5. bestek opnemen en plaatsen
  6. onderhoud

Tijdens deze fase vragen wij van de betrokkenen om mee te denken en mee te praten, en om hun samenwerking.

Is men geïnspireerd geraakt, dan kan men tot 1 augustus aanvullingen via email doorgeven aan Iwan de Vries, Recreatieschap Drenthe.

Indien men niet bij de presentatie over het wandelknooppuntennetwerk aanwezig was, deze valt hier te bekijken.

1 Nationale Wandelmonitor 2016 – Inzicht in wandelend Nederland. St. Wandelnet.
Geraadpleegd https://wandelnet.nl/wandelmonitor2016/


Terbeschikkingstelling plattegrond

In het kader van het op te zetten wandelknooppuntennetwerk in Borger-Odoorn wordt ter referentie een plattegrond aangeboden. Hierop staan aangegeven:

  • locaties van grote informatiepanelen met overzichtskaarten 1:25.000
  • wandelnet Drenthepad
  • wandelnet Pieterpad en Noaberpad
  • concept wandelnetwerk

Het staat u vrij om deze plattegrond te bekijken danwel te downloaden.