Merkactivatieplan update

Er is gesproken met Marketing Drenthe over hoe we beter ondernemers kunnen stimuleren meer evenementen aan te melden. Instructie hierover wordt regelmatig meegenomen in de nieuwsbrieven van Marketing Drenthe, regionale nieuwsbrief, en op social media. Verder wordt er gewerkt aan laagdrempelige producten vanuit de regio om bezoekers makkelijker door te kunnen verwijzen naar andere locaties in het kader van gastvrijheid. Ook digitale verbeteringen op de website en Drenthe app worden onderzocht, zodat de bezoeker snel in de buurt kan vinden waar ze voor wat terecht kunnen.

Een van de onderwerpen waar druk aan gewerkt wordt is een goede inventarisatie van alle opleidingen die in de regio worden aangeboden voor ondernemers en ambassadeurs. Een totaal overzicht zal straks te vinden zijn op de website van team Hondsrug Drenthe.

Samen met Hunebed Highway Business Club zijn stappen gezet naar een intensievere samenwerking waar het gaat om de bezoeker goed te informeren, waarbij we dubbele informatie op verschillende plekken zoveel mogelijk willen voorkomen.

Eind week 40 wordt er in samenwerking met Marketing Drenthe een uitgebreide enquête verstuurd aan de ondernemers op de Hondsrug, om ons nog beter inzicht te verschaffen in wensen en behoeften van onze ondernemers als het gaat om informatievoorziening richting bezoeker, maar ook het faciliteren van de ondernemers vanuit team Hondsrug Drenthe. Thema’s die aan bod komen zijn gebruik van onze website, communicatie richting ondernemers en verhaallijnen die we zichtbaar in willen zetten richting bezoekers.

Voor 2022 zullen we de plannen weer aanscherpen en concreet maken en uiteraard alle betrokken organisaties daarover informeren.

Heeft u vragen over de activiteiten van het Merkactivatieplan, neem dan contact op.

Verder lezen:
Merkactivatieplan update 30 juni 2021
De Hondsrug, een tijdloze ontdekking 6 mei 2021
Merkactivatieplan Hondsrug Drenthe 6 november 2020

Download:
Merkactivatieplan