Uitnodiging Breed Overleg Borger-Oost

Diverse partijen houden op maandag 14 maart 2019, voor direct aanwonenden van de wijk en andere geïnteresseerden, een bijeenkomst over de invulling van Borger-Oost.

De bijeenkomst vindt plaats in MFA Het Hunzehuys, van 19.00 tot ca. 22.00 uur.

Wij vinden uw mening en inbreng belangrijk en horen graag uw ideeën

Normaal gesproken maakt de gemeente de plannen, waarna u als bewoner uw mening kunt geven. In dit project draaien we dat om. U als bewoner van de wijk of buurt of anders geïnteresseerde, kunt zelf meedenken en met ideeën komen. Zo geven we samen de plannen voor Borger-Oost vorm.

We gaan in gesprek over parkeren en verkeer, groen en recreatieve voorzieningen

Onderwerpen waarmee u dagelijks te maken hebt. Ook gaan we het hebben over het plaatsen van een landmark (een kunstwerk of ander herkenningsteken) bij de Buinerbrug en de aanleg van een zogeheten ‘voedselpad’.

Met elkaar maken we er een inspirerende avond van

U kunt praten met medewerkers van o.a. het IVN (Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie), stichting Het Drentse Landschap en de gemeente. Zij zijn aanwezig om uitleg te geven, u wegwijs te maken en om te luisteren naar u. Komt u meepraten op donderdagavond 14 maart? De koffie staat klaar!

 

Project Hunzevallei

Borger-Oost overzicht