Expertteam voor Drentse horeca en recreatie

Recreatie- en horecaondernemers in Drenthe kunnen nog een jaar gebruik maken van experts in het Recreatie Expert Team. Provincie Drenthe stelt een bedrag van € 65.000,– beschikbaar voor het team dat op verzoek ondernemers adviseert die willen innoveren, investeren, groeien en/of de verdiencapaciteit van hun bedrijf nog beter willen benutten. Ondernemers die advies willen van het team, kunnen zich aanmelden op de website van het Recreatieschap Drenthe www.recreatieschapdrenthe.nl/recreatieexpertteam.

Het Recreatie Expert Team heeft de afgelopen vijf jaar meer dan veertig ondernemers van advies voorzien. Gedeputeerde Henk Brink: “Ondernemers geven aan dat advies van het Recreatie Expert Team heeft geleid tot een betere visie, gerichtere keuzes bij investeringen, omzetgroei en verbetering van werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarmee draagt de aanpak van het team, uniek in Nederland, bij aan kwaliteitsverbetering in de recreatiesector in Drenthe”.

Resultaten

Uit een evaluatie blijkt dat van de ondernemers die het Recreatie Expert Team om advies vroegen 78% aangeeft een betere toekomstvisie en strategie te hebben. Bij 67% van de ondernemers is of wordt de kwaliteit van het aanbod verbeterd en 55% voert een professionelere bedrijfsvoering. Ook zijn grootschalige investeringen gedaan en nieuwe concepten gerealiseerd. In Dwingeloo zijn unieke sterrenstudio’s ontwikkeld, een heel nieuw recreatiegebied bij Hoogeveen kreeg vorm en een hotel in Zorgvlied werd verbouwd als onderdeel van een nieuwe positionering. Daarnaast blijkt dat een groot aantal deelnemers jaar na jaar toenemende omzetcijfers noteert.

Voor wie?

Deelname aan het Recreatie Expert Team is mogelijk voor MKB ondernemers die actief zijn in logiesverstrekkende horeca, recreatie en/of dagrecreatie in Drenthe, waarbij het mogelijk moet zijn om met het bedrijf minimaal één ondernemersinkomen te verdienen.

Kosten

Voor deelname aan het project Recreatie Expert Team betaalt u een eigen bijdrage van €1.000,00 excl. BTW.

Een gedeelte van dit artikel is overgenomen uit de Week In – Week Uit van 25 juni 2019.

 

Meer over Recreatie Expert Team