Junior Rangers adopteren akkerrand

Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers adopteren een akkerrand op het terrein van Agrarische Natuur Drenthe (AND). Het komende jaar helpen de Junior Rangers op en om het AND terrein om de biodiversiteit te verbeteren te monitoren.

De uitvalsbasis van de NP Junior Rangers is ondergebracht in het AND gebouw bij Rolde. Nestkastjes maken en ophangen, bomen snoeien, sloot onderhoud en onderzoek zijn enkele activiteiten die de Junior Rangers het komende jaar op het terrein uitvoeren.

AND organiseert het agrarisch natuurbeheer in Drenthe. ‘We willen graag aan onze deelnemers laten zien hoe agrarisch natuurbeheer eruit ziet. Het is extra leuk dat de Junior Rangers ons hierbij helpen’ Aldus René Vree Egberts, directeur AND

De Junior Rangers hebben de akkerrand inmiddels ingezaaid met een zaadmengsel dat bestaat uit inheemse plantensoorten. De plantensoorten bieden, volgend jaar, voedsel en een veilige schuilplek aan akkervogels. In het Drentsche Aa-gebied liggen meerdere van deze akkerranden, onder andere bij het Eexterveld en Grolloo. Naast het terreinonderhoud onderzoeken de Junior Rangers het effect van hun activiteiten op de biodiversiteit. Ze onderzoeken bijvoorbeeld welke insecten op de akkerrand afkomen en welke vogels in de nestkasten broeden.

NP Drentsche Aa vindt het belangrijk om jongeren te betrekken bij de natuur en de cultuurhistorie in het Drentsche Aa landschap. Daarom heeft het Nationaal Park de Junior Ranger groep opgestart met zestien jongeren uit de regio. Eens per maand trekken de jongeren, met begeleiders, het Drentsche Aa gebied in om het Nationaal Park te leren kennen en te ervaren wat nodig is om het landschap te beheren.