Archeologisch onderzoek Daalkampen

Maandag 17 februari is er begonnen met een opgraving in de woonwijk Daalkampen in Borger. De gemeente Borger-Odoorn heeft opdracht gegeven om een ca. 3 ha groot gebied ten noorden van Poolse Bevrijderslaan te onderzoeken. Het is bekend dat zich in de bodem resten van prehistorische huizen bevinden. Omdat dit gebied in het voorjaar bouwrijp wordt gemaakt, moeten de resten eerst zorgvuldig worden opgegraven.

Wat gaat er gebeuren?

Archeologen van archeologisch adviesbureau RAAP zijn met twee veldteams en graafmachines aan het graven in Daalkampen. Zij leggen het gebied sleuf voor sleuf open en alle sporen die ze in de grond tegenkomen worden opgetekend. Ook verzamelen ze de vondsten zoals scherven van aardewerk en stukken vuursteen. De opgraving zal ongeveer 6 weken gaan duren. Als de archeologen klaar zijn met het veldwerk, zal het gebied bouwrijp worden gemaakt.

Archeologische schatkamer

De bodem in Daalkampen is een ware archeologische schatkamer. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat hier zo’n 3000 jaar geleden al mensen leefden. Het waren boeren die samen met hun vee in zogenaamde woonstalhuizen woonden. Rondom de huizen lagen bijgebouwen en graanschuurtjes (spiekers). Er zijn eerder al minstens 60 van dergelijke huizen ontdekt in Daalkampen. Ze dateren uit de bronstijd en ijzertijd, vanaf ongeveer 1200 v.C. tot het begin van de jaartelling.

In de eerste opgravingssleuven hebben de archeologen opnieuw sporen van huizen teruggevonden waaronder opmerkelijk genoeg ook sporen van een middeleeuws gebouw. De bodem in Daalkampen gaat ongetwijfeld nog voor veel archeologische verrassingen zorgen.

RTV1 heeft aandacht besteed aan het onderzoek, lees het artikel. En wil je meer weten over de opgraving in Daalkampen? Bekijk dan de flyer over het onderzoek.