Merkactivatieplan Hondsrug Drenthe

Aanvulling 19 november 2020: download het Merkactivatieplan.

Het merk Drenthe, waarmee we sinds een paar jaar onze provincie bestempelen als Oerprovincie van Nederland, is inmiddels bij veel mensen wel bekend. De verschillende regio’s in Drenthe hebben daarnaast nog wel allemaal hun eigen specifieke karakter. Zo ook onze regio Hondsrug Drenthe, waar we bezoekers ‘een tijdloze ervaring’ beloven. Maar hoe zorg je er nu voor als ondernemer dat de gasten dit daadwerkelijk beleven en het aanbod voldoet aan hun verwachtingen?

Concreet betekent dit dat we voor de bezoekers tastbaar en merkbaar moeten maken dat wat ze op de Hondsrug ervaren oorspronkelijk en robuust is en dat men hier een ongedwongen sfeer ervaart. Dat we topkwaliteit leveren in alles wat de doen en dat onze accommodaties en attracties als toegankelijk worden ervaren.

Om deze zaken concreet te maken hebben we hierover gedurende enkele weken in september met vertegenwoordigers van diverse bedrijven en organisaties nagedacht. Uit deze sessies is een krachtig Merkactivatieplan ontwikkeld met een visie voor de komende vijf jaar. Er is een plan ontwikkeld met diverse activiteiten die ervoor moeten zorgen dat we die Tijdloze beleving waar maken. Dan kun je denken aan acties op het gebied van marketing en communicatie, wat vertellen we en hoe. Maar ook aan ontwikkeling van producten, routes en het vergroten van beleving. Daar zijn we met elkaar nog wel even mee bezig natuurlijk.

Voor 2021 is er een concreet actieplan gemaakt om samen de eerste stappen te zetten richting onze grotere doelen. De toeristische organisaties uit de regio (Team Hondsrug Drenthe) zullen de komende tijd bewaken dat wat we met elkaar bedacht hebben ook daadwerkelijk gebeurt en dat we met elkaar in gesprek en in beweging blijven. Ook kan het Team Hondsrug Drenthe verbindingen maken met gemeenten, provincie en andere organisaties of ondernemers als dat gewenst is.

Gedurende het jaar zullen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van de voortgang. Tegelijkertijd is er gelegenheid voor ondernemers om aan te haken bij discussiepunten en activiteiten. Als u actief mee wilt denken en bouwen aan het verbeteren van de beleving op Hondsrug Drenthe laat het ons dan weten via een bericht aan info@hondsrugdrenthe.nl.

Aanvulling 19 november 2020: download het Merkactivatieplan.