Ruimtelijke Visie Borger-Oost entree

Onderstaande is een samenvatting van het met sfeerbeelden en impressies geïllustreerde rapport Ruimtelijke Visie Borger-Oost entree van Koninklijke Haskoning DHV.

Deze ruimtelijke visie voor Borger Oost is niet zo maar een visie, maar een visie gemaakt in nauwe samenspraak en samenwerking met de inwoners van Borger zelf. In een tweetal sessies hebben wij de bewoners gevraagd hoe zij Borger zien en dan in het bijzonder de oostelijke entree van Borger. Wat vinden zij mooi en wat kan er beter?

In deze sessies kwamen de inwoners met ontzettend veel goede ideeën. Deze ideeën hebben vervolgens gediend als input voor het opstellen van deze ruimtelijke visie en het bijbehorende schetsontwerp. Met deze ruimtelijke visie en het schetsontwerp staan wij nog aan het begin van het ontwerpproces. Wanneer wij het allemaal met elkaar eens zijn over de gekozen richting van het schetsontwerp, zullen verdere stappen genomen worden. Uiteraard wordt iedereen stap voor stap meegenomen in dit proces.

Het verhaal van de plek

Borger, een dorp gelegen in de provincie Drenthe, heeft een zeer unieke ligging te midden van de Hondsrug. Een typisch esdorp. Een esdorp kenmerkt zich door een zogenaamde brink aan de rand van het dorp. Direct naast het dorp lag altijd een groot stuk land, de es. Dit is nog goed te zien op oude topografische kaarten. De Borger Esch lag ten zuid oosten van de oude kern van Borger. Vandaag de dag is de voormalige es volgebouwd. Een esdorp is niet compleet zonder het beekdal. Deze lag aan de oostzijde van het dorp.

Borger is verder bekend door het grootste hunebed van Nederland, de D27. In de directe omgeving bevinden zich nog andere hunebedden. Het is dan ook niet voor niks dat Borger de “hunebedhoofdstad” van Nederland wordt genoemd.

De aanwezigheid van hunebedden wijst op een zeer vroege bewoning van de omgeving van Borger.

Naast de ligging van Borger op de Hondsrug, grenst Borger ten oosten aan de Hunze. Tussen Ees en Borger doorbreekt het Voorste Diep, een van de bronbeken van de Hunze, de Hondsrug. In dit dal is later het Kanaal buinen-Schoonoord gegraven. Wat ooit een meanderende beek was in een uitgestrekt en ontoegankelijk veenmoeras, werd in enkele eeuwen getransformeerd tot een kanaal in een uitgestrekt landbouwgebied.

Het unieke gegeven van het doorbreken van de Hondsrug door een beek is een zeer interessante aanleiding/ argumentatie om te pleiten voor een andere vormgeving van de oostelijke entree versus de westelijke entree. De oostelijke entree waar de thematiek van het beekdal opgepakt zou kunnen worden kenmerkt zich door o.a. hooilanden en houtwallen. De hooilandjes zijn begrensd door elzenhagen of houtwallen. Zo ontstaat een prachtig coulisselandschap waardoor het dorp Borger (nog) beter aansluit bij haar (ontstaans) geschiedenis.

Ruimtelijk visie oostelijke entree

Enkele van de Ontwerpuitgangspunten:

 • Qua beeld en sfeer aansluiten bij het beekdal
 • Natuurlijk en groen karakter
 • Hagen grotendeels verwijderen
 • Parkeerplaats laten vervallen en vergroenen
 • Op voormalige parkeerplaats ook ruimte voor bijen/ insecten als onderdeel van het te ontwikkelen voedselpad
 • Bermen inzaaien met kruidenrijke grassen
 • Rotonde qua sfeer aan laten sluiten bij beekdal Familie van rotondes in Borger (gras met evt. bomen)
 • Verbeteren veiligheid rotonde, verlagen en hagen weg
 • Eventueel aantal bomen in bermen bijplanten
 • Parallelweg afsluiten voor autoverkeer, hierdoor ontstaat er meer ruimte voor groen en eventuele aanplant voor bomen
 • Brug wordt verfraaid door ontwikkeling van een houten reling.
 • Opheffen langsparkeren langs N374 (vergroenen)

Parkeerterrein

 1. Parkeerplaats komt te vervallen en wordt een groen weelderig terrein aansluitend bij het beekdallandschap
 2. Langsparkeren bij entree oost (begin bebouwde kom) laten vervallen om groenstructuur met bomen door te kunnen zetten
 3. Buinerstraat wordt fietsstraat
 4. Meer meanderende “natuurlijke” sloten met flauwe kruidenrijke oevers
 5. Aan de rand van Tuin en Hof bomen aanplanten
 6. Voedselpad loopt over het voormalig parkeerterrein

Rotonde

 1. De rotonde bij de entree oost is volgens veel bewoners onoverzichtelijk en gevaarlijk. Voorstel is om rotonde te verlagen en hagen te verwijderen. Zwerfkei blijft op rotonde als landmark/ herkenningspunt.
 2. In heel het dorp Borger zie je ontzettend veel hagen. Bewoners geven aan dat dit wel minder mag, zorgt ook voor meer overzicht en veiligheid. Strakgeschoren hagen passen ook niet bij het beeld van het weelderige en ruige beekdallandschap.

Wegbermen

 1. Om aan te sluiten bij het karakter van het ‘beekdallandschap’ mag het allemaal wat natuurlijker en weelderiger worden. Gazon inzaaien met kruidenrijk grasmengsel
 2. Langs de weg staan aan weerszijden bomen, dit mogen er meer worden om goed aan te sluiten bij het beekdallandschap.

De brug

 1. De brug zal in de toekomst meer uitstraling krijgen waardoor je Borger ook echt “binnenkomt”. Ook voor de fietser/ voetganger langs het kanaal kan de nieuwe brug dienen als landmark/ herkenningspunt. Mogelijk zouden de oude brughoofden gebruikt kunnen worden om een kunstwerk op te “etaleren”, gedacht wordt aan een Steenmannetje XXL.

Lees het volledige, met sfeerbeelden en impressies geïllustreerde rapport Ruimtelijke Visie Borger-Oost entree van Koninklijke Haskoning DHV.

 

Project Hunzevallei

Borger-Oost overzicht